Diverse videosnutter av valpene

valper 17 dager
valper 17 dager
valpene 17 dager
valpene 17 dager gamle
A-kull ute og leker
A-kull snart 6 uker gamle