Bilder

Bilder tatt den 24/4 av C-kullet, som vokser opp hos Åse i Oslo.

Noen ledige valper etter "Sky" og "Amie"

Ta kontakt for mer info.